liên hệ

địa chỉ

142 Nam Hòa, phường phước long A, Quận 9, TP- HCM

Contact Us

MR.Thăng:  0938 400 141

MR.Thụy : 0938 500 141

MR.Sang : 0938 600 141

Email : houseclean.companypro@gmail.com

chi nhánh
  • chi nhánh 1:

Đông Nai -Bình Dương-Vũng Tàu

 Mr.Sang : 0938600141

chi nhánh 2:

khu vực miền tây 

Mr.Thụy: 0938500141